ΣΔΙΤ συμπράττοντας για την ανάπτυξη - Σεπτέμβριος 2011