Σχετικά με εμάς

Το Forum ΑΓΟΡΑΙΔΕΩΝ είναι καρπός μιας συλλογικής πρωτοβουλίας ενεργών πολιτών από το 2003 και λειτουργεί σήμερα με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί δε, μια ανεξάρτητη «δεξαμενή σκέψης» και παράλληλα, έναν οργανισμό παραγωγής, προβολής και προώθησης προτάσεων για εφαρμόσιμες δημόσιες πολιτικές.

Η πορεία του  Forum ήδη από την εποχή της συγκρότησης του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις πρωτοβουλίες της επιτελικής του ομάδας στο χώρο των εξειδικευμένων  εκδόσεων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, οι οποίες και απευθύνονται σε αναγνωστικό κοινό αντίστοιχων απαιτήσεων.

Πρόκειται για  περιοδικές ή ετήσιες εκδόσεις, όπως η ετήσια έκδοση Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ…- που συνοδεύει πάντα την καταξιωμένη έκδοση του The Economist και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ…- , η περιοδική έκδοση για την Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα ΜΕΡΙΣΜΑ, η τριμηνιαία επιθεώρηση για την ΝΑ Ευρώπη και ΝΑ Μεσόγειο The Bridge και η περιοδική έκδοση Greek Economy & Markets. Οι παραπάνω εκδόσεις,  κατά κανόνα διανέμονται μέσω των εφημερίδων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE - KATHIMERINI English Edition και Athens Plus. Παράλληλα προς τις έντυπες εκδόσεις, λειτουργούν και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις  www.forumagoraideon.gr , www.enthesis.net, και www.bridge-mag.com.

O χώρος των εκδόσεων υψηλών προδιαγραφών αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για τις δραστηριότητες του Forum ΑΓΟΡΑΙΔΕΩΝ, καθώς με την ενεργή παρουσία του σε αυτόν μπορεί και επιτυγχάνει έγκυρα και αποτελεσματικά την ανάδειξη κρίσιμων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων καθώς και τη διάχυση των προτάσεων πολιτικής που επεξεργάζονται και διαμορφώνουν οι ομάδες εργασίας, σε ένα ευρύτερο ακροατήριο υψηλών απαιτήσεων και προσδοκιών.

O δεύτερος τομέας δραστηριότητας στον οποίο έχει επεκταθεί το Forum ΑΓΟΡΑΙΔΕΩΝ είναι η διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων - ημερίδες με εξειδικευμένο θεματικό περιεχόμενο, σεμιναριακοί κύκλοι και τέλος, συζητήσεις τύπου «στρογγυλής τράπεζας».

Χαρακτηριστικά  δείγματα της δράσης της «ΑγοράΙδεών»  σε αυτό τον τομέα  το 2009 ήταν η διοργάνωση της ημερίδας για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και την Τοπική Ανάπτυξη (Μάρτιος 2009) που ανέδειξε την ύπαρξη μιας ευρείας -ευρύτατης- πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης, σε σχέση με την ανάγκη ανάπτυξης εφαρμόσιμων πολιτικών που θα προωθούν μορφές πράσινης επιχειρηματικότητας σε τοπική κλίμακα.

Η διοργάνωση  της μεγάλης εκδήλωσης με θέμα: Οικονομική κρίση και απασχόληση των νέων: Διέξοδος, Ευκαιρίες, Προοπτικές (Μάιος 2009) .

Επιπλέον, υλοποίησε  έναν κύκλο ανοικτών εκδηλώσεων, αναδεικνύοντας τα κύρια θέματα της ατζέντας των ευρωεκλογών, λίγο πριν στηθούν οι κάλπες (Μάϊος-Ιούνιος 2009). Η πρώτη εκδήλωση είχε ως θέμα τις Σύγχρονες προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη σε σχέση με την Μετανάστευση, την Πολυπολιτισμικότητα και την Κοινωνική Συνοχή,  ενώ η δεύτερη είχε ως θέμα: Κλιματική Αλλαγή, Ανθρώπινη Ασφάλεια και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, με τη μορφή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: Υποθέσεις Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδειγμα των Ανεξάρτητων Διοικητικών και Εποπτικών Αρχών.

Σε αυτές  τις κατευθύνσεις συνεχίζει να δραστηριοποιείται  και να λειτουργεί σήμερα το Forum ΑΓΟΡΑΙΔΕΩΝ, παρουσιάζοντας παράλληλα ολοκληρωμένες θεματικές ενότητες  και ειδικά αφιερώματα  που αφορούν και ενδιαφέρουν τον σύγχρονο, ενημερωμένο και δραστήριο πολίτη του 21ου αιώνα.