Ακόμη πιο κοντά στους πελάτες μας

Του Αντρέα Αθανασόπουλου

Στην τρέχουσα οικονομική περίοδο οι στρατηγικές επιλογές της τράπεζας συνοψίζονται σε τρεις διαστάσεις. Πρώτη είναι η στήριξη των δανειοληπτών πελατών της τράπεζας. Από το 2010 μέχρι σήμερα η Εθνική Τράπεζα έχει παράσχει διευκολύνσεις σε περισσότερους από 20.000 δανειολήπτες, αξιοποιώντας ένα ευρύτατο πλαίσιο εναλλακτικών λύσεων. Κλειδί αυτής της προσπάθειας είναι οι πολύπλευρες εναλλακτικές λύσεις που παρέχονται στους πελάτες (για μείωση των μηνιαίων δόσεων των δανείων), αλλά και πάνω από όλα η αξιοποίηση της γνώσης, καθώς και της πελατοκεντρικής προσέγγισης που μόνο το δίκτυο της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να εγγυηθεί. Αρα, είμαστε κοντά στους πελάτες και στις καλές και στις δύσκολες ημέρες.

Η δεύτερη διάσταση αποτελείται από το νέο μοντέλο διαχείρισης των ρευστών διαθεσίμων της πελατείας. Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί διαχρονικά τη βασική συνιστώσα αποταμίευσης και αξιοποίησης της διαθέσιμης ρευστότητας του ελληνικού νοικοκυριού. Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη και ξεκάθαρη πολιτική προς τους πελάτες καταθέτες της, λειτουργεί με τη μακρόπνοη λογική του μαραθωνοδρόμου και όχι των πρόσκαιρων προσφορών. Παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος από λύσεις τόσο για την καθημερινή τραπεζική εξυπηρέτηση του πελάτη, όσο και για προθεσμιακές τοποθετήσεις του, συνδυάζοντας τις αποδόσεις με τον επενδυτικό χρονικό ορίζοντά του.

Ανάλογα με το προφίλ και τους στόχους κάθε πελάτη δημιουργούμε εναλλακτικούς συνδυασμούς προϊόντων, χτίζοντας μία νέα γενιά χαρτοφυλακίων καταθέσεων. Αυτή η νέα γενιά λύσεων δεν στηρίζεται στο παραδοσιακό συνδυασμό ρίσκου και απόδοσης, αλλά στο συνδυασμό προθεσμιακών καταθέσεων διαφορετικής δομής και διάρκειας, προγραμμάτων για την κάλυψη αναγκών για σπουδές, σύνταξη και εφάπαξ, καθώς και παροχής εγγύησης κεφαλαίου.

Η τελευταία διάσταση αφορά στη συμμετοχή σε ενέργειες στήριξης του επιχειρείν. Παρά τις αντίξοες συνθήκες ρευστότητας, η Εθνική Τράπεζα είναι πρωταγωνίστρια σε όλες τις πρωτοβουλίες στήριξης ρευστότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σεβόμενη τους νέους κανόνες αποτίμησης πιστωτικού κινδύνου που επιβάλλουν οι συνθήκες.

Συμμετέχει στα προγράμματα jeremmie για ενίσχυση με κεφάλαια κίνησης ή επενδύσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, διαχειρίζεται δύο προγράμματα του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης), ένα για νεανική επιχειρηματικότητα και ένα για τη χρηματοδότηση «πράσινης» ανάπτυξης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εχει ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος Jessica για την ενίσχυση περιφερειακής ανάπτυξης. Τέλος, η Εθνική Τράπεζα έχει δεχτεί πάνω από 20.000 αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και έχει μερίδιο 50% από τις συνολικές εκταμιεύσεις του προγράμματος.