Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου

Του Γιώργου Κώτσαλου

H οικονομική κρίση βρήκε την INTERAMERICAN προετοιμασμένη επαρκώς σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. Στο επιχειρησιακό σχέδιο, που έχει ορίζοντα τριετίας, οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες υποστηρίζουν την ενίσχυση της αξιοπιστίας της εταιρείας. Αυτή την περίοδο, κατά την οποία για πολλούς λόγους διακυβεύεται η εμπιστοσύνη του καταναλωτή, θωρακίζουμε από κάθε πλευρά την εταιρική φερεγγυότητα. Η INTERAMERICAN έχει ευθυγραμμιστεί απολύτως με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας Solvency II για την ασφαλιστική αγορά.

Στρατηγικά, προτάσσουμε την κεφαλαιακή επάρκεια, την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και την εστίαση στους πελάτες μας, με γνώμονα τη διαφάνεια και την απλοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών και με επενδύσεις σε συστήματα και σύγχρονη τεχνολογία. Εφαρμόζουμε ήδη ένα σύγχρονο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης με ελαχιστοποίηση των αναλαμβανομένων κινδύνων, που σε κάθε περίπτωση είναι μετρήσιμοι. Για αυτό το λόγο περιορίσαμε έγκαιρα την επενδυτική έκθεσή μας σε επισφαλή ομόλογα. Ο ενδελεχής εσωτερικός έλεγχος συμπληρώνει την ετοιμότητα και προσαρμοστικότητα της εταιρείας σήμερα απέναντι στις ραγδαίες μεταβολές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Με στόχο την προσέγγιση όλων των επιμέρους αγορών, η INTERAMERICAN έχει στραφεί στρατηγικά στην πολυκαναλική διανομή. Χρησιμοποιούμε το δικό μας αναδιαρθρωμένο δίκτυο πωλήσεων, το δίκτυο συνεργαζόμενων πρακτόρων, τις direct πωλήσεις και έχουμε αποτελεσματικές συνεργασίες με τράπεζες. Η φιλοσοφία περαιτέρω ανάπτυξης των πωλήσεων και διατήρησης των πελατών στηρίζεται στον έλεγχο του κόστους, που μεταφράζεται σε τιμολογιακή πολιτική προσιτών ασφαλίστρων, για ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών.

Συμπερασματικά, η στρατηγική μας για την αντιμετώπιση της κρίσης ορίζεται από την πελατοκεντρικότητα, το αποτελεσματικό risk management και τις επενδύσεις σε μηχανογραφική οργάνωση, ανθρώπινους πόρους και κανάλια διανομής, ενώ βασίζεται στη σταθερή υποστήριξη των μετόχων μας, του Ομίλου ACHMEA.