Εικόνα αντοχής

H χάραξη μιας συνετής διαχρονικής στρατηγικής μπορεί να αποδώσει καρπούς ακόμη και εν μέσω αντίξοων συνθηκών.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αποδεικνύοντας ότι έχει κάθε λόγο να διαθέτει μια θέση ανάμεσα στις επιχειρήσεις που αντέχουν στην κρίση, συνεχίζει, με σαφή προσανατολισμό στην κοινωνική τραπεζική, να ανταποκρίνεται ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες στο διαχρονικό του όραμα και στην αποστολή του που διατηρούνται αναλλοίωτα στο χρόνο, τη στιγμή που άλλα ιδρύματα καλούνται να επανακαθορίσουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας ή τις στρατηγικές ανάπτυξής τους. Στην ουσία το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αντί να ανασκευάσει, απλά εξελίσσει τον ιδρυτικό του ρόλο να συγκεντρώνει τη λαϊκή αποταμίευση μετατρέποντάς τη σε κινητήριο μοχλό της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα δεδομένα, τα εμπόδια, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στον ορίζοντα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΤ, κ. Κλέωνα Παπαδόπουλο: «Το μοντέλο του ΤΤ, δηλαδή της Κοινωνικής Οικονομίας, ασφαλώς δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και ασφαλώς δεν αφορά μόνο τη σημερινή κρίση. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με ιστορία που μετρά παραπάνω από έναν αιώνα επί ελληνικού εδάφους, παραμένει πιστό στο θεσμικό του ρόλο και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του, γνωρίζοντας πως οφείλει να στηρίζει το αύριο της ελληνικής οικονομίας και να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους καθώς χτίζουν το μέλλον τους, όπως ο κόσμος θα ήθελε να είναι οι τράπεζες».

Αυτό αποτελεί το χρέος κάθε οργανισμού που πέρα από το οικονομικό κέρδος πρέπει να υπολογίζει τα οφέλη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού. Αυτό ακριβώς αποτελεί χρέος αλλά και τιμητική δέσμευση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου απέναντι στους μετόχους, τους συναλλασσόμενους, τους πολίτες της χώρας μας.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο