Η ανάγκη της έγκαιρης αντίδρασης

Του Γεωργίου Ρησάφη

«Τρέχω προς τα εκεί που πηγαίνει η μπάλα, όχι εκεί που ήταν»
Wayne Gretzky, αθλητής

Tο μακροπεριβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία Βερόπουλος αλλάζει συνεχώς και αυτό με ταχύτητα που πολλές φορές ξεπερνά το χρόνο δράσης ή αντίδρασης που καθόριζε μέχρι τώρα το μάνατζμεντ της εταιρείας.

Ολοι αντιλαμβανόμαστε πως πλέον η διαχείριση της καθημερινότητας απαιτεί έγκαιρη αντίληψη των μεταβαλλόμενων συνθηκών, ολοκληρωμένο και προσαρμοσμένο σε αυτές τις συνθήκες σχέδιο δράσης, αλλά και συνεχή αξιολόγηση των όποιων αποτελεσμάτων. Εχοντας ως δεδομένο αυτή την κατάσταση στην αγορά, η εταιρεία έχει επαναξιολογήσει τη στρατηγική της.

Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και η ανάδειξη και προώθηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού οφείλουν να βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία με την οικονομική βιωσιμότητα της εταιρείας. Η εσωτερική οργάνωση και η αποτελεσματικότητα αποτελεί τη σταθερή βάση της νέας στρατηγικής. Η ανάλυση των πόρων και δυνατοτήτων ανέδειξε τις όποιες αδυναμίες οφείλουν να αντιμετωπιστούν και ξεκαθάρισε τις δυνατότητες που πρωτοστατούν κατά την εφαρμογή της στρατηγικής.

Επίσης, η επαναξιολόγηση των καναλιών επικοινωνίας οδήγησε στην προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις της αναθεωρημένης στρατηγικής. Μας ενδιαφέρει η ανταπόκριση του τελικού καταναλωτή, διότι αυτός είναι και ο τελικός κριτής των αλλαγών μας. Τα πρώτα σημάδια είναι θετικά και προς τη σωστή κατεύθυνση. Ενα αναλυτικό monitoring εντός της οργάνωσης προσφέρει πλέον αυτή την αναγκαία πληροφόρηση.

Ο καταναλωτής αναζητά επιτακτικά πια αξιόπιστες λύσεις στο οικονομικό του αδιέξοδο. Μακροχρόνιες συνήθειες και συναισθηματικά δεσίματα από το παρελθόν είναι διατεθειμένος να τα αλλάξει άμεσα, εάν κρίνει ότι δεν εξυπηρετούν πλέον το οικονομικό του συμφέρον. Αυτός είναι ένας επίσης λόγος για τη διαρκώς αυξανόμενη δύναμη της ιδιωτικής ετικέτας στη χώρα μας. Η εταιρεία Βερόπουλος δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη διάσταση της καθημερινότητας.

Η εταιρεία, έχοντας μία μακροχρόνια πορεία στην ελληνική αγορά, κουβαλά ένα βαρύ όνομα με αρκετό συναίσθημα. Κρίναμε πως και αυτό ως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα οφείλει να προασπιστεί. Ακολουθήσαμε ένα πιο επιθετικό και στοχευόμενο πρόγραμμα τιμών και προσφορών. Επικεντρωθήκαμε στο δέντρο, ωστόσο δεν χάσαμε το δάσος από την οπτική μας. Μάθαμε από τους επιτυχημένους στην αγορά και δεν διστάσαμε να υιοθετήσουμε επιτυχημένες πρακτικές τους. Κατά το σχεδιασμό της δράσης μας, προσπαθούμε τα καλά που κάναμε μέχρι τώρα να τα κάνουμε ακόμη πιο καλά, πιο στοχευόμενα και πιο οργανωμένα. Τα δε λάθη του παρελθόντος καταδεικνύουν τι δεν πρέπει να επαναλάβουμε. Το ουσιαστικότερο, ωστόσο, είναι πως μάθαμε να μαθαίνουμε.