Φάρμακο ανάπτυξης

Φάρμακο ανάπτυξης

Στα τέλη του 2011 δημοσιεύτηκε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη της Mckinsey με θέμα «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά». Με αυτή την αφορμή, μέσα από την έκδοσή μας ανοίξαμε ένα δημόσιο διάλογο για την αναδυόμενη αγορά του φαρμάκου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ένας από τους πολλά υποσχόμενους «αστέρες» -εξειδικευμένοι υποκλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους η Ελλάδα κατέχει σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα- είναι και τα γενόσημα φάρμακα.

Παράλληλα, η προοπτική αυτή αποτελεί ένα σημαντικό «παράθυρο ευκαιρίας» για την εγχώρια βιομηχανία, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει το επερχόμενο κύμα ανάπτυξης (εντός Ελλάδας, αλλά και σε γειτονικές αγορές) και να κινηθεί προς τη δημιουργία «εθνικών πρωταθλητών» στην παραγωγή γενοσήμων.

Μία τέτοια εξέλιξη θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης στον κλάδο, αλλά και στην ευρύτερη ελληνική οικονομία, με βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας, αλλά και διείσδυση σε υποσχόμενες αγορές του εξωτερικού.

Σε κάθε περίπτωση τα γενόσημα είναι μια νέα πραγματικότητα στην ελληνική αγορά φαρμάκου. Και όπως κάθε νέο, έχει τις δικές του ιδιομορφίες προσαρμογής. Μόνο που σε αυτή τη συγκυρία δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου.

Θάνος Τριανταφύλλου