Ο ρόλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Με πλήρη αντίληψη της ευθύνης που έχει επωμιστεί το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ, ο διευθύνων σύμβουλός του, Κώστας Μητρόπουλος, δηλώνει: «Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Αυτό θα γίνει αν εμείς στο ΤΑΙΠΕΔ καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε οι επενδυτές να αισθάνονται ασφαλείς και να προβλέπουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης». Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Μητρόπουλος καταθέτει την άποψή του για το πώς η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μπορεί να επαναφέρει την ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης και ποιος θα είναι ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.

Κώστας Τσαούσης

Ποιες είναι σε αυτό το χρονικό διάστημα -κατά το οποίο οι ρυθμοί σας έχουν ενταθεί και οι διακηρύξεις ακολουθούν η μία την άλλη- οι βασικές προτεραιότητες της διοίκησης του Ταμείου, έχοντας πάντα ως δεδομένο τους γενικότερους στόχους και την αποστολή του;

Μετά την υπερψήφιση του νέου Μνημονίου από τη Βουλή και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αρχίζει να ξεκαθαρίζει ο επενδυτικός ορίζοντας για όλους όσοι ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην ελληνική οικονομία. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου έχει τώρα μεγαλύτερη ευχέρεια να σχεδιάσει με ασφάλεια πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα στον τομέα των υποδομών, της ενέργειας και του real estate.

Με την ασφάλεια της συμμετοχής μας στην `ευρωζώνη μπορούμε τώρα να αναδείξουμε τα προφανή συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, ειδικά στον τομέα των έργων υποδομής και ανάπτυξης γης. Οι στόχοι μας είναι αναπτυξιακοί αλλά και εξ ανάγκης εισπρακτικοί. Η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων θα συνεισφέρει ουσιαστικά σε αυτήν την κατεύθυνση.

Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ένας σημαντικός παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, με τεράστιες δυνατότητες προσέλκυσης τουριστών υψηλού εισοδήματος. Στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας έχει πλέον αποδειχτεί ότι η Ελλάδα είναι το σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής -με είσοδο από την Τουρκία- και Δύσης. Στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει άλλο καλύτερο φυσικό σημείο εισόδου προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, για προϊόντα που έρχονται από την Ανατολή. Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα προτιθέμεθα να εκμεταλλευτούμε στις υποδομές και την ανάπτυξη γης. Στο ΤΑΙΠΕΔ θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε το οικονομικό όφελος από τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων. Είμαστε δίαυλος επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο σκοπός μας.

Ποιες είναι οι ειδικότερες προσεγγίσεις σας στα τρία ξεχωριστά πεδία -ακίνητα/αξιοποίηση γης, υποδομές και εταιρικό χαρτοφυλάκιο;

Δεν χρειάζεστε εμένα για να σας υπογραμμίσω ότι η τεράστια ακίνητη περιουσία του ελληνικού Δημοσίου παραμένει χρόνια τώρα αναξιοποίητη. Δεν υπάρχει πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης που μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, το οποίο θα αγνοεί την ανάπτυξη γης. Η δημόσια γη δεν θα πωληθεί, θα αξιοποιηθεί, θα ξυπνήσει από το λήθαργο. Η δημόσια γη θα δοθεί για τουριστική ανάπτυξη, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για αστική/περιαστική ανάπλαση. 

Πέρα από τα νομικά και τεχνικά προβλήματα, η αξιοποίηση τόσο μεγάλης έκτασης γης προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ενεργής αγοράς με ρευστότητα, κάτι που φυσικά δεν ισχύει σήμερα. Για να προωθήσουμε, λοιπόν, το πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία μιας καλής αγοράς παραθεριστικής κατοικίας, η οποία σταδιακά θα διευρυνθεί και θα ενισχυθεί, ώστε να απορροφήσει ένα σημαντικό μέρος της διαθέσιμης γης.

To 90% του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου αφορά τα ακίνητα και τις φυσικές υποδομές (αυτοκινητόδρομοι, δίκτυα, ενέργεια). Η πώληση μετοχών από το εταιρικό χαρτοφυλάκιο θα προηγηθεί χρονικά και θα νοηθεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Ποια είναι η εκτίμησή σας από τη μέχρι τώρα ανταπόκριση από την πλευρά ενδιαφερόμενων επενδυτών στα projects; Πιστεύετε ότι η γενικότερη συγκυρία θα επιτρέψει -και με ποιους όρους- την έλευση επενδυτών/επιχειρηματικών ομίλων από το εξωτερικό;

Το κλίμα αρχίζει να αλλάζει αναφορικά με την αντιμετώπιση της Ελλάδας από τους ξένους επενδυτές. Δεν έχει αλλάξει, όμως, πολύ ως προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια και ειδικότερα η ευρωπαϊκή οικονομία. Οι δυσκολίες παραμένουν, η χρηματοδότηση εξακολουθεί να είναι δύσκολη για όλους τους επενδυτές και δεν λείπει ο ανταγωνισμός από χώρες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την Ελλάδα.

Από την άλλη, όμως, πλευρά, οι επενδυτές περιμένουν από την Ελλάδα σαφή δείγματα γραφής αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του επενδυτικού πλαισίου. Για παράδειγμα, μέσα από την ακίνητη περιουσία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κύμα επενδύσεων σε μία σειρά παρεμφερών κλάδων, όπως ο τουριστικός και ο κατασκευαστικός. Για να γίνει αυτό, απαιτείται ένας ευρύτατος συντονισμός πολιτικών, οι οποίες σήμερα απλώς δεν υπάρχουν και πρέπει να σχεδιαστούν ως σημαντικό μέρος της αναγκαίας προετοιμασίας. Η δραματική έλλειψη πληροφοριών και ενός ολοκληρωμένου -και σωστά σχεδιασμένου- μητρώου των δημόσιων ακινήτων δεν βοηθά την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας. Πρόκειται για έργα υποδομής κομβικής σημασίας, που ενώ δεν έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες, θα πρέπει τώρα να ολοκληρωθούν μέσα σε λίγους μήνες.

Θέλετε ένα άλλο παράδειγμα; Μιλάμε για αποκρατικοποιήσεις υποδομών. Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε έτσι απλά ένα δημόσιο μονοπώλιο σε ένα ανεξέλεγκτο ιδιωτικό μονοπώλιο. Η δημιουργία ανεξάρτητων ρυθμιστικών Αρχών για λιμάνια, αεροδρόμια, ύδρευση, αυτοκινητόδρομους και παίγνια είναι προϋπόθεση για την αλλαγή του ρόλου του κράτους από κακό επιχειρηματία σε ρυθμιστή και θεματοφύλακα των αγορών και των συμφερόντων του καταναλωτή.

Σε ποιο βαθμό και με τι μέσα μπορεί το Ταμείο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα -και με δεδομένο το γενικότερο κλίμα- να συμβάλει στην υπόθεση της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας;

Δεν είμαστε μάγοι, είμαστε επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Αυτό θα γίνει αν εμείς στο ΤΑΙΠΕΔ καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε οι επενδυτές να αισθάνονται ασφαλείς και να προβλέπουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, για να αποσβέσουν το συντομότερο δυνατό τα κεφάλαια που επενδύουν. Η Ελλάδα, ως χώρα του ευρώ, διαθέτει ένα ισχυρό και σταθερό νόμισμα. Επομένως, πρέπει να αξιοποιήσει τα υπόλοιπα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αφού δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το παλιό τρικ της υποτίμησης του νομίσματος.

Σας επαναλαμβάνω, εμείς στο ΤΑΙΠΕΔ έχουμε πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι σήμερα αποτελούμε τον μοναδικό αγωγό επενδύσεων στην ελληνική οικονομία και κατά συνέπεια το πρόγραμμα αξιοποίησης θα είναι και ο μεγαλύτερος τροφοδότης της αγοράς εργασίας.

Στην αιχμή του, περί το 2016, θα έχει συνεισφέρει πάνω από 50.000 νέες θέσεις εργασίας στην οικονομία. Καθώς οι επενδύσεις θα γίνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος εκτός των δύο αστικών πόλων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η αναμενόμενη συνεισφορά τους στην περιφερειακή ανάπτυξη θα είναι πραγματικά μεγάλη.

Οι δραστηριότητες του Ταμείου σε ποιο βαθμό επηρεάζονται από τα δεδομένα της πολιτικής συγκυρίας και κυρίως με ποιο τρόπο θα μπορούσε να προστατευτεί η λειτουργία του έναντι των βραχυπρόθεσμων πολιτικών-κομματικών σκοπιμοτήτων;

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία από πολιτικές επιλογές και απόλυτη διαφάνεια. Στο διοικητικό μας συμβούλιο συμμετέχουν, πλην των εκτελεστικών μελών, εκπρόσωποι τριών πολιτικών κομμάτων με ψήφο και δύο εκπρόσωποι της τρόικας χωρίς ψήφο. Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να παρεμβαίνουν σε κάθε διαδικασία, κάθε συζήτηση ή διαβούλευση, ανά πάσα στιγμή. Στο θέμα της διαφάνειας δεν υπάρχουν εκπτώσεις και όλοι οι διαγωνισμοί σχεδιάζονται γύρω από αυτήν. Από την άλλη, όμως, πλευρά, η κοινωνία απαιτεί από εμάς να είμαστε αποτελεσματικοί. Να λύνουμε προβλήματα, να δημιουργούμε προϋποθέσεις επενδύσεων, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα που να μην υιοθετεί αυτούς τους στόχους. Συνεργαζόμαστε με την πολιτεία και εργαζόμαστε προς όφελος της κοινωνίας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στην κριτική και τελικά, όπως όλοι, θα κριθούμε από τα αποτελέσματα.