Με το βλέμμα στο μέλλον

Του Διονυσίου Φιλιώτη

Η Ελλάδα μπορεί και οφείλει να κοιτάξει ξανά ψηλά. Ο διασυρμός της χώρας έχει άμεση σχέση με την παρακμή της οικονομίας. Αυτή η παρακμή μπορεί και πρέπει να λάβει τέλος. Ολοι μπορούμε να συμβάλουμε σε αυτόν το στόχο και όλοι μπορούμε να διαμορφώσουμε το σχέδιο και τις αποφάσεις για τη δική μας συμβολή στην υπέρβαση της κρίσης και την κατοχύρωση του ελληνικού μέλλοντος.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) υποστηρίζει με σαφήνεια και σταθερότητα ότι ο φαρμακευτικός κλάδος -ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας- διαθέτει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Εχει επιτελέσει εντυπωσιακά βήματα προόδου, πάνω στα οποία μπορεί να στηριχτεί μία νέα συλλογική προσπάθεια που μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια μπορεί να εδραιώσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό χάρτη.

Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα προσφέρει ποιοτική απασχόληση σε 14.500 εργαζομένους υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης, επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη και εξάγει φάρμακα σε περισσότερες από 100 χώρες. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις συγκροτούν ένα κέντρο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας, διότι εισάγουν στη χώρα εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ενσωματώνεται στο ελληνικό παραγωγικό και διοικητικό πρότυπο της ιδιωτικής οικονομίας, το οποίο και ενδυναμώνει. Παράλληλα, η ελληνική παραγωγή φαρμάκων το 2009 ανήλθε σε ex factory τιμές στο ποσό του ενός δισ. ευρώ. Πρόκειται για άθλο που πρέπει να εκτιμηθεί από την πολιτεία, αλλά ακόμη περισσότερο να γίνει αντιληπτή η προοπτική, να προσμετρηθεί στους υπολογισμούς και να ενταχθεί στους σχεδιασμούς για μία νέα και γενναία αναπτυξιακή προσπάθεια που έχει ανάγκη η οικονομία και η κοινωνία. Ηδη ο ελληνικός φαρμακευτικός κλάδος διεκδικεί δυναμικά μία σημαντική θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη των κλινικών ερευνών.

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις επενδύουν δεκάδες εκατ. ευρώ ετησίως στην κλινική έρευνα. Σήμερα στην Ελλάδα διεξάγονται περίπου 250 παρεμβατικές κλινικές μελέτες με ενεργό συμμετοχή από περίπου 30 εταιρείες, με συνολικό προϋπολογισμό 84 εκατ. ευρώ. Το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα. Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών με διεθνή απήχηση, εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία και την εθνική οικονομία λόγω της εισροής σημαντικών κεφαλαίων στη χώρα.

Το μέγεθος της ευκαιρίας στο επιστημονικό, οικονομικό και αναπτυξιακό πεδίο δεν έχει εκτιμηθεί στην ολότητά του. Η κλινική έρευνα αποτελεί για τη φαρμακοβιομηχανία μία δραστηριότητα με εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη των 27 επενδύει το μεγαλύτερο ποσοστό (19,3%) επί των συνολικών επενδύσεων όλων των βιομηχανικών κλάδων για έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων.

Το συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγάλες δυνατότητες για να προσελκύσει σημαντικό τμήμα αυτών των επενδύσεων και με αυτό τον τρόπο να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης. Δεν μπορεί, όμως, αυτός ο στόχος να επιτευχθεί, χωρίς μία «ενεργό πολιτεία» που προσφέρει σαφή κίνητρα για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και την ένταξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας που χαίρουν υψηλής και πολύπλευρης στήριξης από το κράτος. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δρομολογούν φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης. Με την αρωγή της πολιτείας μπορούμε να διαμορφώσουμε συνθήκες αλματώδους ανάπτυξης προς το συμφέρον των πολιτών, του κράτους και της οικονομίας. Μία δυναμική, ρεαλιστική, σταθερή και εξωστρεφής ελληνική φαρμακευτική πολιτική με σαφή ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά μπορεί μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια να εδραιώσει την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία στο φαρμακευτικό κλάδο. Εχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, τη γνώση και τη θέληση για να πετύχουμε.