Το φάρμακο της ανάπτυξης

Μία ερώτηση πλανάται τα τελευταία χρόνια πάνω από τη χώρα: ποια συνταγή θα μας σώσει; Ποια είναι η θεραπεία για την ασθένεια της χώρας; Ποιο είναι, με άλλα λόγια, το… φάρμακο εκείνο που θα οδηγήσει ξανά τη χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, στην ουσία, σκιαγραφεί το νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας.

Αν αφήσουμε κατά μέρος την κρίση χρέους, θα διαπιστώσουμε πως η ελληνική παραγωγικότητα υπολείπεται της ευρωπαϊκής, η χώρα αδυνατεί να προσελκύσει νέα επενδυτικά κεφάλαια, με συνέπεια τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα και τη μείωση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ποιος, λοιπόν, θα παραγάγει πλούτο για τη χώρα;

«Κοπτοραπτούδες» της Ευρώπης δεν μπορούμε να γίνουμε πάλι. Αυτό το ρόλο τον ανέλαβε πλέον η Κίνα. Και το κάνει καλά και φτηνά. Η εταιρεία McKinsey & Company έπειτα από εννιά μήνες προετοιμασίας δημοσίευσε τον περασμένο Σεπτέμβριο μία πολύ σημαντική μελέτη με τίτλο «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά». H μελέτη επικεντρώνεται στους πέντε μεγαλύτερους κλάδους παραγωγής (σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας) και σε οκτώ δυναμικούς υποκλάδους («αναδυόμενοι αστέρες»). Ανάμεσα στους αναδυόμενους κλάδους της οικονομίας, πρωταρχική θέση κατέχει η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων.

Πράγματι, το φάρμακο αποτελεί σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και για την Ευρώπη στο σύνολό της, καθότι αποτελεί τον κορυφαίο τομέα δημιουργίας εμπορικού πλεονάσματος. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα αποδεικνύει πως και στην Ελλάδα υπάρχουν οι συνθήκες για το σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής, προκειμένου ο… αναδυόμενος αστέρας να φωτίσει την -υπό σκιάν- αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, της αγοράς, εξειδικευμένοι επιστήμονες και ερευνητές δίνουν τις δικές τους προσεγγίσεις για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αγοράς του φαρμάκου.