Προοπτικές υπάρχουν!

Και όμως, παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, κάτι φαίνεται να κινείται στην αγορά των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Απόδειξη για αυτό αποτελεί η συμμετοχή δεκάδων ελληνικών και ξένων εταιρειών στους διαγωνισμούς των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη -διαχείριση απορριμμάτων στη δυτική Μακεδονία, ηλεκτρονικό εισιτήριο και ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης των επιβατών και διαχείρισης του στόλου των συγκοινωνιακών φορέων της πρωτεύουσας-, αλλά και σε διαγωνισμούς που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως εκείνος για τις 16 νέες σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης. 

Επιπλέον, οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το φορολογικό καθεστώς των ΣΔΙΤ, η μεγαλύτερη συν τω χρόνω εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη χρηματοδότηση των έργων -η «θεματολογία» των οποίων διαρκώς διευρύνεται-, αλλά και η εντεινόμενη προσπάθεια για τη συστηματική αξιοποίηση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς επίσης και οι πρωτοβουλίες των ελληνικών τραπεζών για εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, διαμορφώνουν παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια ένα νέο πεδίο δράσης για τις συμπράξεις.

Εξάλλου, η απόφαση της κυβέρνησης να υιοθετήσει ως προτιμητέα λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων -πχ. για την περιφέρεια της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας- τις ΣΔΙΤ ανοίγει το δρόμο για την ουσιαστική ενίσχυση μιας αναδυόμενης «πράσινης» οικονομίας με πολλαπλά οφέλη για το δημόσιο συμφέρον, την υγιή επιχειρηματικότητα, τους πολίτες και την κοινωνία.

Κώστας Τσαούσης