Συμπράττουμε για το αναπτυξιακό μας μέλλον

Του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υλοποιεί τους τελευταίους μήνες μία πολύπλευρη στρατηγική για την αναστήλωση της ελληνικής οικονομίας. Στόχος μας είναι να μεταβούμε σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με αιχμή την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την τόνωση της απασχόλησης, τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και φυσικά την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η δύσκολη αυτή συγκυρία συνιστά μία ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα και αυτό πρέπει να το επιχειρήσουμε όλοι μαζί. Περνάμε μία μεγάλη κρίση, υπάρχει ένα σοκ στην οικονομία και, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, καλούμαστε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη.

Ηδη εφαρμόζεται ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την αναθέρμανση της οικονομίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, και στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε δυναμικά και τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Στις συμβάσεις σύμπραξης ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Από την άλλη πλευρά, ο ιδιωτικός φορέας προσφέρει υπηρεσίες στο δημόσιο, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη του τεχνογνωσία και εμπειρία και αναλαμβάνοντας το επιχειρησιακό ρίσκο. Οι συμπράξεις μάς δίνουν την ευκαιρία να υλοποιούμε έργα ακόμη και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες. Σε έργα, όμως, τα οποία έχουν ένα ξεκάθαρο αναπτυξιακό όφελος και δεν αποτελούν ένα «λευκό ελέφαντα». Εργα που ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες υψηλής προτεραιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον πολίτη και το Δημόσιο.

Για τη διασφάλιση της δυναμικής εφαρμογής του θεσμού, τον Αύγουστο ψηφίσαμε στη Βουλή τροπολογία, στην οποία αποσαφηνίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Η τροπολογία αυτή αποτελεί ένα επιπλέον σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση ενός ξεκάθαρου φορολογικού πλαισίου και την ανάδειξη των ΣΔΙΤ σε ένα ολοκληρωμένο και πιο αποτελεσματικό εργαλείο ενεργοποίησης της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας, προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσης της ανάπτυξης. Η ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας δίνει πλέον ώθηση στο άνοιγμα, την επέκταση και την πλήρη αξιοποίηση του θεσμού. Γι' αυτό και χαιρετίζω το γεγονός ότι υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του σώματος. Φαίνεται ότι σε έργα ανάπτυξης, τελικά, μπορεί να υπάρχει συναίνεση, και θα έπρεπε ευρύτερα να υπάρχει, γιατί όλοι στο ίδιο καράβι που προσπαθεί να βγει από την τρικυμία είμαστε. Και έξοδος από την τρικυμία χωρίς ανάπτυξη δεν θα υπάρξει.

Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας προχωρούν έργα ΣΔΙΤ που ανταποκρίνονται σε τομείς υψηλής κοινωνικής ωφελιμότητας. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται επτά νέοι πυροσβεστικοί σταθμοί σε διάφορες πόλεις και αρχίζουν να παραδίδονται, έχουν επιλεγεί ανάδοχοι σε τρεις διαγωνισμούς για την υλοποίηση 40 νέων σχολικών μονάδων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ σε διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται έργο διαχείρισης απορριμμάτων στη δυτική Μακεδονία, δικαστικά μέγαρα Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης και δύο έργα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.

Παράλληλα, εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε να μπορέσουν τα έργα να χρηματοδοτηθούν από τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος -παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει- έχει τη βούληση αλλά και την ευθύνη να χρηματοδοτήσει την υγιή ανάπτυξη, ενώ είμαστε και σε στενή συνεργασία με την ΕΤΕπ, ώστε να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση των έργων. Επόμενη αναπτυξιακή πρωτοβουλία αποτελεί η χρήση κοινοτικών πόρων σε έργα ΣΔΙΤ. Το μοντέλο είναι ένα έργο να χρηματοδοτείται εν μέρει από κοινοτικούς πόρους και εν μέρει από ιδιωτικούς, με διττό στόχο: μειωμένη ανάγκη ιδιωτικής χρηματοδότησης και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε λειτουργικά έργα. Ηδη το εφαρμόζουμε σε έργα ΤΠΕ με το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενώ θα το εφαρμόσουμε άμεσα και σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων.

Τέλος, καλούμε και τους δήμους και τις περιφέρειες να αναδείξουν τα δικά τους νέα αναπτυξιακά, ανταποδοτικά έργα τοπικού χαρακτήρα, για να αξιοποιήσουμε ανεκμετάλλευτες δημόσιες υποδομές, να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τα έργα ΣΔΙΤ ως μοχλό και καταλύτη αλλαγής της νοοτροπίας του δημόσιου τομέα, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για την υλοποίηση έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Είναι αυτή η αλλαγή νοοτροπίας που τελικά μπορεί να δώσει διέξοδο στην υγιή επιχειρηματικότητα προς όφελος της Ελλάδας και των πολιτών της, με πλήρη διαφάνεια και διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.