Η εξωστρέφεια της παραγωγής

Του Θεολόγη Καραΐνδρου

Ο ΑΣ Βεροίας-VENUS GROWERS είναι πρωτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια της Ημαθίας και έχει μία ενδιαφέρουσα πορεία όχι μόνο στο χώρο του συνεταιριστικού κινήματος, αλλά γενικότερα στην αγροτική οικονομία. Είναι από τις οργανώσεις που κράτησαν τα πλεονεκτήματα της συνεταιριστικής ιδέας και απέβαλαν ή δεν επέτρεψαν να εμπλακούν στη δραστηριότητά τους πρακτικές που θα τους αποπροσανατόλιζαν από τους στόχους τους.

Σήμερα κατέχει κορυφαία θέση παγκοσμίως στον κλάδο της μεταποίησης, αφενός σε ό,τι αφορά τον όγκο των εξαγωγών της, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά τα υψηλότατα επίπεδα ποιότητας των προϊόντων της και στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών.
Ο συνεταιρισμός ξεκίνησε να λειτουργεί ως Κοινοπραξία Ροδακινοπαραγωγών το 1963, όταν 14 παραγωγοί ροδακίνων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που επικρατούσε και περιγράφεται ως περίοδος των 3-Α, Αζύγιστα-Ασυμφώνητα-Απλήρωτα, δημιουργώντας το συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός έδωσε με τη δυναμικά θετική παρέμβασή του το έναυσμα να δημιουργηθούν στη συνέχεια και άλλες οργανώσεις, οι οποίες λειτούργησαν σύμφωνα με το δικό του πρότυπο και οδήγησαν έτσι στην ανάπτυξη το νομό Ημαθίας.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 προσάρμοσε το καταστατικό του παίρνοντας τη σημερινή μορφή του ΑΣ, ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε ως Ομάδα Παραγωγών σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, φτάνοντας τα 550 μέλη. Πραγματοποιεί εξαγωγές νωπών φρούτων, κυρίως ροδακίνων, από το 1963 στηριζόμενος στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ψυγείων και διαλογητηρίων συνολικής εκτάσεως οκτώ στρεμμάτων. Οι εγκαταστάσεις αυτές ήταν δημιούργημα της αυτοδιαχείρισης και έγιναν αποκλειστικά από ιδία συμμετοχή των παραγωγών χωρίς δάνεια.

Το 1991, ύστερα από μια θετικότατη 30χρονη σχεδόν πορεία στη διακίνηση των νωπών, αποφασίστηκε να γίνει το επόμενο βήμα με τη δημιουργία ενός κονσερβοποιείου. Το 1998 αγοράζει και εκσυγχρονίζει ιδιωτικό κονσερβοποιείο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, έχοντας έτσι στη διάθεσή του δύο μονάδες υψηλών προδιαγραφών συνολικής στεγασμένης έκτασης 70 στρεμμάτων.

Σήμερα η VENUS GROWERS μεταποιεί 40 εκατ. κιλά φρούτων, παράγοντας 350 διαφορετικά προϊόντα, είναι απόλυτα εξαγωγική, κατέχοντας το 13% των παγκόσμιων εξαγωγών κονσερβοποιημένων ροδάκινων. Καλύπτει τις απαιτητικότερες αγορές του κόσμου, όπως η Ιαπωνία και η Βρετανία, αναπτύσσοντας συνεχώς νέα προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας. Συμβάλλει δυναμικά στην οικονομία με κύκλο εργασιών κοντά στα 70 εκατ. ευρώ, που αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς και εισφέρει στην αγορά εργασίας 150.000 ημερομίσθια ετησίως.

Η επιτυχία του συνεταιρισμού στηρίχτηκε κυρίως σε δύο αρχές. Η πρώτη είναι ότι από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα λειτούργησε και λειτουργεί με οικονομικά κριτήρια. Οπως μάλιστα λένε τα στελέχη του ούτε καν με «ιδιωτικάοικονομικά» κριτήρια, γιατί και από τον ιδιωτικό τομέα δεν έχουμε πάντα τα καλύτερα των παραδειγμάτων. Η δεύτερη αρχή είναι ότι τα μέλη του συνεταιρισμού από την ίδρυσή του έκλεισαν την πόρτα στον παραγοντισμό και τον κομματισμό. Αρχή που την τήρησαν ως κόρη οφθαλμού. Αποτελεί δόγμα για τα μέλη του συνεταιρισμού ότι η VENUS GROWERS ανήκει στην VENUS GROWERS και έτσι από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα στις εκλογές υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο.

Αναμφίβολα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βεροίας VENUS αποτελεί ένα ξεχωριστό φαινόμενο πρωτοβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης που αντιμετωπίζει δυναμικά και με αισιοδοξία την οικονομική και θεσμική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον περίγυρό μας.