Μια νότα αισιοδοξίας για τη γεωργία

Του Δημήτρη Μανώση

Διανύουμε μια χρονική περίοδο που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές και αναταράξεις. Η οικονομική κρίση είναι τόσο εκτεταμένη και μεγάλη που πλήττει όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση και σε μεγαλύτερο βαθμό τη χώρα μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναθεωρούμε τις προβλέψεις μας και η κάθε κοινωνία-χώρα να αναπροσαρμόζει τις πολιτικές της. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που μπορεί να διαπιστώσει κανείς. 

Το δεύτερο είναι οι μεγάλες κλιματικές αλλαγές, οι οποίες οφείλονται στις βίαιες επεμβάσεις στο περιβάλλον. Και για όποιον δεν συνυπάρχει αρμονικά στο περιβάλλον, η ίδια η φύση εκδικείται. Οι αλλαγές αυτές δίνουν προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης μόνο σε όσους προετοιμάζονται σωστά και υπεύθυνα για το αύριο.

Η Οργάνωση Παραγωγών ΖΕΥΣ έδειξε αυτή την ευαισθησία από συστάσεώς της σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες, χρησιμοποιώντας με ορθολογικό τρόπο τα μέσα παραγωγής, προσφέροντας ασφαλή προϊόντα στον καταναλωτή, με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και με σεβασμό στο περιβάλλον.

H ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ-ΟΠ είναι μια ανώνυμη πολυμετοχική εταιρεία. Οι μέτοχοι που την απαρτίζουν είναι ταυτόχρονα μέλη της Ομάδας Παραγωγών που συστήθηκε το 1997. Αυτή η σχέση προμηθευτή-παραγωγού και συνάμα μετόχου αποτέλεσε μια υγιή βάση λειτουργίας της εταιρείας, όπου το ενδιαφέρον και η συνεισφορά όλων εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Το πιο πάνω σχήμα είναι το μοναδικό παράδειγμα που συναντάται στον ελληνικό χώρο.

Από την αρχή η οργάνωση των παραγωγών αποτέλεσε ένα εργαλείο για συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα. Αυτό συνέβαλε στη δημιουργία προϋποθέσεων για διακίνηση μεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντων, την εγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού και άρα τη μείωση του κόστους. Οι οικονομίες κλίμακας που προέκυψαν συνέβαλαν αποτελεσματικά στην ανταγωνιστικότητα της εταιρείας στη διεθνή αγορά, όπου κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται.

Διαθέτει σύγχρονες ψυκτικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικά διαλογητήρια δυναμικότητας 5.000 τόνων. Εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας σε όλα τα προϊόντα, τα οποία απευθύνονται σε αγορές με υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις, όπως η Αγγλία, οι ΗΠΑ, η Κίνα, ο Καναδάς, το Βέλγιο κλπ. Είναι κατ' εξοχήν εξαγωγική εταιρεία.

Η επιτυχία της οφείλεται στον εξωστρεφή της χαρακτήρα, που σημαίνει ότι δεν βασίστηκε μόνο στις επιχορηγήσεις, αλλά στο εγχείρημα και στην ποιότητα, που δεν αποτελεί πλέον συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά απαραίτητη προϋπόθεση. Ο συνδυασμός του συνεργατισμού και της φιλοσοφίας της ΑΕ, που διακρίνονται από τη συλλογικότητα που προσφέρει η Οργάνωση Παραγωγών και το δυναμισμό που διακρίνει την ΑΕ, δημιούργησαν μια επιχειρηματική νοοτροπία τόσο στους ιθύνοντες όσο και στα μέλη της οργάνωσης.

Το γεγονός ότι απευθύνεται και σε αγορές με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και με χαμηλό κορεσμό προσφοράς ομοειδών προϊόντων έδωσε τη δυνατότητα στην ανάπτυξη νέων αγορών, με αποτέλεσμα να διασφαλίζει τη διάθεση των προϊόντων από τη μία και τη διασπορά κινδύνου από την άλλη. Μεγάλη επιτυχία αποτέλεσε η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Η αντικατάσταση μεγάλων εκτάσεων καπνού του Νομού Πιερίας, όπου και εδρεύει με την καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών, έδωσε μια διέξοδο στην κρίση που διατρέχει σήμερα η καλλιέργεια του καπνού.

Πιστεύοντας στην έρευνα και στο ότι χωρίς αυτή δεν υπάρχει ανανέωση και χωρίς ανανέωση δεν γίνεσαι ανταγωνιστικός, η ΖΕΥΣ προχώρησε σε συνεργασία με τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Udine Ιταλίας, χρηματοδοτώντας έρευνα για τη δημιουργία νέων ποικιλιών ακτινιδίων (με κατοχυρωμένα τα πνευματικά δικαιώματα) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως πρωιμότητα, χρώμα σάρκας, συντηρησιμότητα και πάνω από όλα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Παγίδες στην αγορά δεν υπάρχουν, όταν κανείς παρακολουθεί και ενημερώνεται συνεχώς. Εν κατακλείδι, η αλλαγή της νοοτροπίας, η εξωστρέφεια και η έρευνα είναι οι λέξεις κλειδιά για να πετύχει μια οργάνωση παραγωγών.