Ανάλυση, συνεργασία, ευελιξία

Στην TopCreations έχουμε τοποθετηθεί στρατηγικά στην ανάπτυξη εφαρμογών που εκτείνονται σε όλο το εύρος των mobile media και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα αναγκών, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διαδραστικές εμπειρίες, οι οποίες μέσω καινοτόμων τεχνολογιών επιτρέπουν την αλληλεπίδραση των χρηστών με στόχο τη γνώση, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. 

Η οικονομική συγκυρία που έχει διαμορφωθεί δημιουργεί μια νέα κουλτούρα ως προς την ανάπτυξη λειτουργικής, βιώσιμης και αποδοτικής επιχειρηματικότητας. Ως επιχείρηση βεβαίως δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα διαμορφώσουμε την οικονομική πολιτική, παρόλα αυτά συμβάλλουμε με τη σειρά μας στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος, εφόσον η επιχειρηματικότητά μας έχει μέθοδο, ουσία και αποτέλεσμα.

Το δικό μας επιχειρηματικό πλαίσιο, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο της ψηφιακής επικοινωνίας, απαιτεί με τη σειρά του ιδιαίτερες επιλογές και στρατηγικές. Ως TopCreations, έχουμε κάνει μια σειρά από στρατηγικές επιλογές, οι οποίες και μας επιτρέπουν να βλέπουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι διακρίναμε έγκαιρα και ουσιαστικά τη μετάβαση σε ένα καθαρά mobile περιβάλλον σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικών ψηφιακής επικοινωνίας. Σε αυτό το περιβάλλον συνδυάζουμε τη σωστή ανάλυση, η οποία οδηγεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, τις στρατηγικές συνεργασίες μέσα από τις οποίες δίνουμε προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες αλλά και ένα ευέλικτο σχήμα το οποίο κινείται με άνεση στο επίπεδο της ιδέας, της στρατηγικής και προφανώς της υψηλής τεχνογνωσίας.

Παράλληλα, πλαισιώνοντας τη φαρέτρα των υπηρεσιών με καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, ειδικά στο πλαίσιο των διαδραστικών εμπειριών, χτίζουμε διαρκώς καινούργιο business, στοχεύοντας τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες αγορές. Το επόμενο χρονικό διάστημα αισιοδοξούμε ότι με τη μεθοδικότητά μας, την εξωστρέφεια (συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο) αλλά και τον ορθολογικό τρόπο διαχείρισης των έργων επιλέγοντας βέλτιστες λύσεις σε μικρούς χρόνους θα συνεχίσουμε τη δυναμική μας πορεία.

Νώντας Συρράκος
διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης και επικοινωνίας της TopCreations