Δίκτυα με υψηλό IQ

Η Intelen είναι μία πολύ δυναμική ελληνική start-up, μέσα στις 100 ανερχόμενες στον κόσμο, με αντικείμενο την προηγμένη ενεργειακή πληροφορική και τις web 2.0 εφαρμογές στον τομέα των ευφυών δικτύων (smart grids). Οι υπηρεσίες της Intelen αφορούν τη δημιουργία ενεργειακών πληροφοριακών συστημάτων, σε τεχνολογίες Cloud, όπου με χρήση ειδικών μετρητών και δεικτών, μετριέται και αναλύεται η ενεργειακή κατανάλωση κτιριακών υποδομών σε πραγματικό χρόνο (επίπεδο δευτερολέπτων). Ο σκοπός είναι η παροχή προσαρμοστικών ηλεκτρονικών ενεργειακών υπηρεσιών εξοικονόμησης/ορθολογικής χρήσης ενέργειας, καθώς και διαχείρισης της ενεργειακής ζήτησης.

Μέσα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, η αποτελεσματική διαχείριση και ο έλεγχος του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα. Και ασφαλώς, αποτελεί μία μεγάλη ανάγκη που αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να καλύψουμε με τις πλέον προχωρημένες τεχνολογίες και καινοτομίες. Σύντομα, λοιπόν, μετά από αναλυτικές έρευνες που έχουμε κάνει στην ελληνική αγορά, θα αρχίσουμε εγκαταστάσεις και συνδέσεις έξυπνων μετρητών ενέργειας και ένταξη στο σύστημά μας πλήθους εταιρειών από τον τριτογενή τομέα.

Με τις υπηρεσίες μας θα βοηθάμε τον εταιρικό καταναλωτή να κατανοήσει τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θα έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά του, αυξάνοντας παράλληλα την ενεργειακή του ευαισθητοποίηση με υπηρεσίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ, green viral marketing, sustainability). Για το σκοπό αυτό, θα αξιοποιήσουμε και τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων. Δική μας καινοτομία θα αποτελέσουν τα ενεργειακά κοινωνικά δίκτυα, βάσει των οποίων κοινωνικές εταιρικές ομάδες θα μπορούν να συγκρίνουν μεταξύ τους τις καταναλώσεις τους σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τα αποτελέσματα από παράλληλες ενέργειες εξοικονόμησης και διαχείρισης ζήτησης για παραδειγματισμό.
Σε επόμενο στάδιο, θα προσεγγίσουμε την αγορά πρόσωπο με πρόσωπο, με σεμινάρια, e-learning και με εκπαίδευση των εταιρειών για τα πραγματικά μετρούμενα δεδομένα τους. Ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο να κατανοήσει το ενεργειακό του προφίλ, να εξοικονομήσει ενέργεια και να μειώσει το ενεργειακό του κόστος (OPEX). Τέλος, μετά από αρκετές παγκόσμιες διακρίσεις που έχουμε επιτύχει και στην Ελλάδα και στην Αμερική (Silicon Valley) έχουμε ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών (VC). Ειδικά και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου seed round μας από angel investors, θα υπάρξει σύντομα και συνέχεια με επερχόμενο round A και επέκταση των υπηρεσιών σε Ευρώπη και Αμερική.

Βασίλης Νικολόπουλος
συνιδρυτής και CEO της Intelen