Εμφαση στην εξωστρέφεια

H gipht.me είναι μία τεχνολογική start-up με αντικείμενο τη δημιουργία πλατφόρμας και περιεχομένου για την επικοινωνία μέσω επαυξημένων (enhanced) μηνυμάτων και διαδραστικών εμπειριών από smartphone σε smartphone. Μέσω του gipht.me, οι χρήστες ανταλλάσσουν έξυπνο, έτοιμο περιεχόμενο, το οποίο προσωποποιούν εκμεταλλευόμενοι τις διαδραστικές δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα smartphones. 

Το business model του gipht.me είναι ανεξάρτητο των οικονομικών κύκλων και συνθηκών που υπάρχουν στην Ελλάδα -ή και στην Ευρώπη-, καθώς είναι ένα απόλυτα παγκόσμιο προϊόν το οποίο απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά.

Η επικράτηση των smartphones, σε σχέση με τα απλά feature phones, οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι δυνατότητες επικοινωνίας θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις δυνατότητες των νέων αυτών συσκευών. Το gipht.me απαντά ακριβώς σε αυτή την πρόκληση. Επιπλέον, είναι ξεκάθαρη η τάση των χρηστών να χρησιμοποιούν έτοιμο περιεχόμενο προσωποποιώντας το στη συμπεριφορά τους στα υφιστάμενα social networks. Για τους παραπάνω λόγους, τα πρώτα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αναφορικά με την αποδοχή του προϊόντος μας. Το monetization έρχεται μέσω sponsored περιεχομένου και premium εμπειριών που οι χρήστες είναι εκπαιδευμένοι πλέον να αγοράζουν μέσω των smartphones τους.

Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε πως η οικονομική κρίση δεν αποτελεί άμεση τροχοπέδη. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η κρίση έχει διευκολύνει εν μέρει τη διαδικασία προσέλκυσης εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς αφενός η κρίση έχει συμπιέσει το εργατικό κόστος, ενώ αφετέρου -και κυριότερα- το γεγονός ότι πρόκειται για ένα διεθνές project με την ευκαιρία για προβολή διεθνώς αποτελεί εξαιρετικό recruiting κίνητρο. Παρόλα αυτά, η απουσία οικοσυστήματος και οι δυσκολίες σε επίπεδο βασικών συνθηκών (φορολογικές, απουσία ορθολογικού νομικού πλαισίου, χρηματοδοτικές δυνατότητες κλπ.) μας οδηγεί στη σκέψη πως βασικά τμήματα των δραστηριοτήτων μας, όπως το marketing, το customer support και το management θα πρέπει να βρίσκονται στο εξωτερικό. Αποτελεί, όμως, κύρια προτεραιότητά μας η παρουσία του development, καθώς και του R&D στην Ελλάδα.

Γιώργος Σπανουδάκης
πρόεδρος της gipht.me