Επαναπροσδιορισμός των ορίων της αγοράς

Το Shift-IT είναι ένα προϊόν που διαμορφώνει δυναμικά τα προγράμματα εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και των εργαζομένων, προσφέροντας στους χρήστες συνεχή ενημέρωση των αλλαγών και δυνατότητα άμεσης τροποποίησης των καθηκόντων τους. Συνδυάζει τις αρχές της κοινωνικής δικτύωσης και της ευχρηστίας των φορητών συσκευών, εξαλείφοντας την πολυπλοκότητα των διαδικασιών ανάθεσης, διαμοιρασμού και τροποποίησης και εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. 

Η ιδέα άρχισε έπειτα από μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε σύγχρονα νοσοκομεία της Ελλάδας σχετικά με τα προβλήματα οργάνωσης του προσωπικού στα δημόσια ολοήμερα νοσοκομεία. Οι νοσοκομειακές μονάδες είναι ένα πολύπλοκο εργασιακό περιβάλλον, κύρια συστατικά του οποίου είναι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και η πειθαρχία στα προγράμματα εφημεριών/καθηκόντων.

Η Ελλάδα ήταν πάντοτε μια μικρή και αβέβαιη αγορά, αλλά με αφορμή τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες «αναδιαμορφώσαμε» τα όρια της αγοράς˙ είναι ο τρόπος που σκεφτήκαμε για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Είμαστε σε συζητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα για την κλιμάκωση αυτού του προϊόντος, αλλά περισσότερο σημαντικό είναι ότι είμαστε σίγουρα πιο πρόθυμοι να εφαρμόσουμε ό,τι έχουμε μάθει, προκειμένου να λύσουμε πιο σημαντικές επιχειρηματικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Στα συστήματα διαχείρισης προσωπικού και γενικών καθηκόντων των επιχειρήσεων, οι ενέργειες του συντονισμού του προσωπικού, της διαμοίρασης, τροποποίησης και έγκρισης των επίσημων προγραμμάτων, αποτελούν εξαιρετικά χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στο ευάλωτο σύστημα διαχείρισης προσωπικού προστίθενται οι άτυπες αλλαγές στα προγράμματα εφημεριών και καθηκόντων, η άρνηση ευθυνών, τα προβλήματα επικοινωνίας με το προσωπικό, η αλληλοεπικάλυψη ρόλων, κά.

Είναι κοινό μυστικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πως δεν λείπουν τα προβλήματα. Είναι μοναδική ευκαιρία όμως να «φανταστούμε ξανά τα όρια της αγοράς», όπως και κάναμε εξάλλου, ώστε να προσφέρουμε “made in Greece” λύσεις των ελληνικών προβλημάτων οργάνωσης σε πολύ μεγαλύτερες αγορές.

Χρήστος Παπαδημητρίου
εμπνευστής και δημιουργός της Shift-IT