Επιστροφή στην παράδοση

H Fereikos-Helix εδρεύει στην Κόρινθο και ουσιαστικά εισήγαγε και εξέλιξε τη σαλιγκαροτροφία ανοιχτού ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου στην Ελλάδα το 2007. Σήμερα έχει φτάσει στο σημείο να συνεργάζεται με 154 εκτροφεία σαλιγκαριών συνολικής έκτασης 1.600 στρεμμάτων. Παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, πρώτες ύλες και εξασφαλίζει με συμβόλαιο την αγορά ολόκληρης της παραγωγής.

Η Fereikos-Helix καινοτομεί και επενδύει στην ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των υπηρεσιών και των προϊόντων της. Βασικό της μέλημα είναι να παρακολουθεί και να μεταδίδει στους συνεργάτες της τις παγκόσμιες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της σαλιγκαροτροφίας, συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια, ούσα η αποκλειστική αντιπρόσωπος του Διεθνούς Ινστιτούτου Σαλιγκαροτροφίας για την Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της εταιρείας είναι να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες που θα βοηθήσουν την επιχείρησή μας και τους συνεργάτες της να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, να μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα και να βελτιώσουν τα επίπεδα απόδοσης ανά στρέμμα.

Στο στόχο αυτό συμβάλλει η στενή συνεργασία της εταιρείας με επίσημους φορείς του πρωτογενούς τομέα, όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μένοντας πάντα πιστή στην πρακτική εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία είναι και ένας από τους στρατηγικούς πυλώνες της εταιρείας και η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα από τον ανθρώπινο παράγοντα έως και το τελικό προϊόν μέσω του σεβασμού και της υποστήριξης των συνεργατών μας, αλλά και του σεβασμού προς το περιβάλλον.

Μαρία Βλάχου
συνιδιοκτήτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Fereikos-Helix