Η συνταγή του freemium

Το SourceLair είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών που καλείται να λύσει τα χέρια κάθε προγραμματιστή. Ενσωματώνει με αποδοτικό τρόπο ένα ευρύτατο σύνολο απαιτούμενων εργαλείων προγραμματισμού, καθιστώντας έτσι την προγραμματιστική διαδικασία ευκολότερη και γρηγορότερη, διευκολύνοντας, όμως, παράλληλα και τη συνεργασία μεταξύ των προγραμματιστών ανεξαρτήτως πού βρίσκεται ο καθένας ή σε ποια συσκευή δουλεύει.

Η βιωσιμότητα της επιχείρησης θα εξασφαλιστεί με την παροχή επί πληρωμή υπηρεσιών οι οποίες θα απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες προγραμματιστές. Το μοντέλο εσόδων είναι αυτό που ονομάζεται freemium τελευταία. Αυτό σημαίνει πως τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας θα προσφέρονται δωρεάν, ενώ για να μπορέσει κάποιος να εκμεταλλευτεί τις πλήρεις δυνατότητες της υπηρεσίας, τότε θα καλείται να πληρώσει συνδρομή. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται με επιτυχία σε πληθώρα διαδικτυακών εφαρμογών, γεγονός που μας επιτρέπει να κάνουμε ασφαλείς υποθέσεις και σενάρια για τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη της επιχείρησης.

Πολύ σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη κάτω από τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες είναι η εξωστρέφεια μίας επιχείρησης και για το λόγο αυτό σκοπεύουμε στη διάδοση της πλατφόρμας μας στο εξωτερικό. Ενθαρρυντικό στην περίπτωση αυτή είναι το γεγονός ότι το 90% των χρηστών του site μας προέρχεται από το εξωτερικό. Μία ακόμα πηγή εσόδων θα είναι μια «εκπαιδευτική» επέκταση της εφαρμογής, η οποία θα χρησιμοποιεί το βασικό κορμό του SourceLair. Η εφαρμογή αυτή θα ενταχθεί στην υποδομή των πανεπιστημίων του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθιστώντας τα μαθήματα του προγραμματισμού πιο εύκολα και ευχάριστα για τους μαθητές, αλλά και ευκολότερα διαχειρίσιμα για τους διδάσκοντες.

Μάριος Κόγιας
CTO της SourceLair